בחירת תכנית מינוי

 • קורס בטיחות בגז טבעי

  1500₪
   
 • תאונות וחקריתן בג"ט

  995₪
   
 • תכנון מתקן ג"ט

  1750₪
   
 • יסודות תכנון רשת ג"ט

  1450₪
   
 • אחזקה לגז טבעי

  1995₪
   
 • חישוב מפל לחץ

  995₪